Šta je kopirajting?

26. 7. 2017.

Sve češće čujete reč kopirajting (ili na engleskom: copywriting), ali niste sasvim sigurni, šta ona znači i kako bi vam mogla pomoći u poslovanju? U ovom tekstu ćemo objasniti šta je kopirajting i kako on može da utiče na posećenost sajta.

Šta je kopirajting?Pojam kopirajting označava pisanje sadržaja koji se prenosi preko online ili offline medija, odnosno preko interneta ili preko štampanih materijala.

Zadatak kopirajtera je da stvori sadržaj koji će čitaocima biti zanimljiv i koristan. Učestalim serviranjem materijala potencijalnim klijentima može da se poveća svest o brendu i na taj način da se poveća prodaja. Takođe, web sajtovi koji često objavljuju sadržaj, imaju svoju bazu redovnih čitaoca, koji mogu postati kupci.

Pored štampanih medija, sadržaji se mogu objavljivati i online u obliku tekstova za blog, elektronskih poruka, postova na društvenim mrežama ili forumima... Razvoj interneta je doneo niz novih formata i proširio je i pojam samog kopirajtinga.

Definicija kopirajtinga

Zašto?
Kopirajting je pisanje sa praktičnim ciljem. Kopirajter želi da edukuje čitaoca, da mu saopšti neku korisnu informaciju i da ga na taj način podstakne na akciju (npr. da kupi ili isproba proizvod ili uslugu).

Šta?
Kopirajter obezbeđuje sadržaje za online ili offline upotrebu. U sadržaj spadaju slogani, članci za blog, tekstovi za sajt, prezentacije, tekstovi za video, opisi proizvoda itd.

Kada?
Kopirajteri mogu da identifikuju moguće teme, koncepte i ideje za sadržaj već na samom početku nekog projekta. Oni takođe mogu da dodaju vrednost i osveženjem već postojećih sadržaja.

Kako?
Kopirajteru nisu potrebni neki specijalni alati i softveri. Dovoljno je da ima kompjuter, softver za unošenje i formatiranje teksta i eventualno notes i olovku za slogane, skice i ideje.

Ko?
Kopirajter može postati svako, ko zna da piše, ko je kreativan, znatiželjan, disciplinovan i vredan. Neki kopirajteri se specijalizuju za određenu oblast, dok drugi rado pišu o svim temama.

Gde?
Kopirajteri mogu da rade i od kuće. Ako su zaposleni u nekoj kompaniji, često sarađuju sa dizajnerima ili web developerima. Ukoliko rade kao freelanceri, imaju direktan kontakt sa klijentima.Kopirajting ingorgafika

Kopirajting i sadržajni marketing

Ljudi često izjednačavaju kopirajting i sadržajni (kontent) marketing, ali ova dva pojma ne označavaju istu stvar. Kopirajting je zapravo deo sadržajnog marketinga – kontent marketing se ne bavi isključivo kreiranjem sadržaja, već i njegovim planiranjem, strateškom distribucijom, privlačenjem klijenata i analizom rezultata.

Kopirajting i SEO

SEO označava optimizaciju sadržaja za pretraživače. Danas je za uspešan kopirajting neophodno poznavati SEO tehnike, budući da više nije dovoljno stvoriti sadržaj koji je koristan i ubedljiv – on treba da bude i vidljiv za pretraživače, kako bi se sajt kotirao što bolje među rezultatima pretraga.