Zašto je važan Content marketing?

12. 11. 2016.

Content marketing je strategija komunikacije, usmerena na dugoročno privlačenje, pridobijanje i animiranje ciljane publike, putem stvaranja kvalitetnog i relevantnog sadržaja. Cilj ove vrste marketinške kampanje jeste da podstakne angažovanost potrošača.

Zašto je važan Content marketing?Content marketing, ili u slobodnom prevodu sadržajni marketing se kao nova kategorija u advertajzing i marketing budžetima na Zapadu javlja u poslednje tri-četiri godine.

Zanimljivost: Termin content marketing je proglašen za marketinšku reč u 2015. godini od strane američkog Udruženja nacionalnih oglašivača.

Danas je opšte poznato da svaki brend, uz obavezno prisustvo na društvenim mrežama, ima svoj sajt i na njemu objavljuje relevantan sadržaj. Dobar content marketing nije kreiran da bi ostvario trenutnu prodaju, nego pre svega treba da informiše (potencijalne) kupce, da ih uči nečemu i da ih zabavi. Ako se potencijalnom kupcu kontinuirano pruža kvalitetan sadržaj, on će postati lojalan i stvoriće se veza između njega i kompanije. Stvorena veza povećava mogućnost kupovine. Ovo je odličan način da se utiče na mišljenje kupaca i da se osigura njihovo zadovoljstvo, a oni će kvalitetne sadržaje deliti putem društvenih mreža sa svojim prijateljima i tako privlačiti nove potencijalne kupce.

Da li ste primetili, da je i ovaj članak dobro pripremljen alat content marketinga? On informiše i zabavlja, a cilj mu je da ostvari vezu između vas i nas.

Mala i srednja preduzeća putem kvalitetnog sadržaja mogu besplatno edukovati potencijalne klijente o proizvodima ili uslugama koje pružaju, kako bi ih bliže upoznali sa onim što nude. Takođe, ako često na adresu preduzeća stižu slična pitanja u vezi nečega, velika je verovatnoća da su kupci odgovor na ta pitanja prvo potražili na internetu. Međutim, ako se na sajtu preduzeća nalazi sadržaj na tu temu, Google će to indeksirati i odvesti potencijalnog kupca direktno na sajt preduzeća. Ako se često piše o nekoj temi, Google će povećati rang veb-sajta za sva pitanja koja se tiču određene teme. Zbog obimnijeg sadržaja na veb-sajtu, može se očekivati i veći broj posetilaca istog.Sadržaj sajta je važan za GoogleJoš jedan razlog za pisanje kvalitetnog, ali i kreativnog sadržaja jeste Google. Naime, porast sadržaja na internetu uopšte, prouzrokovao je drastičan rast sadržaja koji se može klasifikovati kao nepoželjan sadržaj (SPAM), a Google je početkom 2011. godine izradio algoritam, poznat kao Google Panda, koji se vraća u prošlost i prekida „zabavu“ onima koji se do tada nisu igrali lepo. Sajtovi kod kojih je bilo uočeno da su kopirali tuđi sadržaj ili koji su bili prepoznati po neetičkim tehnikama, praktično preko noći su bili obrisani sa najmoćnijeg pretraživača. Vremenom Panda je postao još jači, pametniji, a to je dodatno ohrabrilo stvaraoce kvalitetnog sadržaja. Ljudi su počeli da cene sajtove sa originalnim sadržajem, počeli su da dele sadržaj međusobno, a ovi sajtovi su se počeli odlično rangirati u neplaćenim, tzv. organskim pretragama. Ubrzo su i ostali pretraživači na sličan način unapredili svoje usluge za korisnike.

Najzad, kvalitet je dobio novu šansu.

Kompanije i brendovi su postepeno počeli da prebacuju marketinški budžet na kreiranje kvalitetnog i smislenog sadržaja. Danas, mnoge velike kompanije imaju sopstvene kadrove za pisanje kvalitetnog sadržaja za veb, a nije redak slučaj ni da se angažuju profesionalne agencije.