Koja je razlika između pisanja sadržaja i kopirajtinga?

5. 10. 2020.

Ukoliko vaša firma ima svoj sajt, verovatno ste se već susreli sa pojmovima pisanja sadržaja (na engleskom content writing) i kopirajtinga (copywriting). Iako mnogi misle da znače isto, između kontentrajtinga i kopirajtinga postoje značajne razlike.

Koja je razlika između pisanja sadržaja i kopirajtinga?Pre nego što istaknemo glavne razlike, da vidimo, koje su sličnosti pisanja sadržaja i kopirajtinga. U oba slučaja se piše sadržaj za klijente, na određenu temu, a sadržaj se može koristiti i online i offline. Pa, da li se onda radi o dva naziva za isti posao? Ne!

Nekada davno, kada su kompanijama bili potrebni marketinški tekstovi, oni su se obratili kopirajterima – međutim, to je bilo pre popularizovanja blogova. Danas, ako neka kompanija ili organizacija ima blog, neophodno je postaviti pitanje, da li se na blogu objavljuje odgovarajući sadržaj za ciljnu publiku i da li se blog koristi na način, da ostvari najveći mogući uticaj.

Blog je i dalje prioritet za marketare, a prema podacima HubSpot-a, 53 posto marketinških stručnjaka smatra blog glavnim oružjem sadržajnog marketinga. Sajtovi sa blogom imaju za 434 procenata veću šansu, da se bolje rangiraju u rezultatima pretraga.

To znači, da uz pravog pisca, blog može da bude riznica zlata. Ali u čemu se pisanje sadržaja i kopirajting razlikuju i koji od ova dva tipa je potreban za vaš sajt ili projekat?

Šta je kopirajting?

Kopirajting je umeće pisanja tekstova sa marketinškim ciljem. Proizvod kopirajtera su kratke tekstualne poruke, koje se zovu kopi (copy). U slučaju kopirajtinga, fokus je na direktnom, kratkoročnom cilju: generisanju prodaje.

Tekstovi kopirajtera se najčešće objavljuju na društvenim medijima, ali kopirajter može da piše i atraktivne naslove, reklame za objavljivanje u časopisima, landing stranice, reklame, prodajne emailove i slično. Kopirajteri su svestrani i mogu da pomažu u kreiranju jakog online prisustva.

Šta je pisanje sadržaja (content writing)?

Pisanje sadržaja je umeće pisanja specijalizovanog sadržaja, koji se fokusira na odnos sa publikom – sadržaj treba da je zabavan i koristan za čitaoce. Na taj način gradi se poverenje publike i podstiče se interesovanje za proizvode ili usluge kompanije. Pisci sadržaja kreiraju članke, objave za blog, pa čak i eBookove. Sadržaji su informativni, detaljni i precizni, dobro napisani i optimizovani za pretraživače.

Dobar pisac sadržaja može da napiše gomilu objava za blog bez spominjanja brenda ili proizvoda, a da ipak privuče potencijalne kupce.

Koje su glavne razlike?

Iako opis ovih pojmova već i sam po sebi ukazuje na nekoliko razlika, zbog jake veze ove dve discipline i mnogih sličnosti ćemo posebno istaći one najvažnije.

Dužina tekstova

Jedna od najuočljivijih razlika je dužina tekstova. Dok se kopirajteri specijalizuju za kratke, emotivne tekstove, koji generišu prodaju i privlače pažnju, pisci sadržaja kreiraju duže članke i objave za blog, koji pružaju korisne informacije posetiocima i povećavaju poverenje u brend.

Cilj pisanja

Druga velika razlika između pisanja sadržaja i kopirajtinga je cilj tekstova. Kao što smo napomenuli, kopirajting se fokusira na kratkoročni cilj – generisanje prodaje, dok content writing stavlja naglasak na zabavljanje publike kroz dugačke, informativne tekstove, a prodaju ima u vidu kao dugoročni cilj.

Generalno se može reći, da je pisanje sadržaja namenjeno ciljevima sadržajnog marketinga, dok se kopirajting više koristi u brendingu i prodaji. Kopirajteri privlače nove posetioce i ubeđuju ih pomoću emotivnih poruka da kupe proizvod ili uslugu, dok pisci sadržaja pomažu publici da razumeju brend i edukuju ih o relevantnim temama. Dobar sadržaj može da kreira duboku konekciju između publike i brenda i da pretvori posetioce u stalne kupce.

Da sumiramo...

Kopirajting i pisanje sadržaja su kao braća – iako slični, svaki od njih ima svoje karakteristike i svoje ciljeve. Ali kao dobra braća, oni se međusobno dopunjuju i podržavaju!

Ukoliko pokrećete online biznis, biće vam potreban i kopirajting za brendiranje i oglase, ali i pisanje sadržaja za blog ili sajt, kako bi se budući kupci što bolje upoznali sa brendom i vrednostima koje on zastupa.

Kopirajting i pisanje sadržaja se ne isključuju međusobno, već rade zajedno za krajnji cilj: kreiranje jakog i uspešnog brenda.