Lektorálás és korrektúra – miben különböznek?

12. 3. 2018.

A lektorálás és a korrektúra szavakat sokszor rokon értelműként használják, pedig két különböző tevékenységről van szó. Tőlünk is gyakran kérdezik, mi a különbség a kettő között. Aki tovább olvassa cikkünket, megtudhatja, mit takar a két fogalom.

Lektorálás és korrektúra – miben különböznek?

Korrektúra

A korrektúrát a korrektor végzi, aki ismeri és helyesen alkalmazza az adott nyelv helyesírási szabályait, valamint a helyes gépelés és szövegformázás elveit (nem, erre nem elég egy helyesírás-ellenőrző program). A korrektorokat akár professzionális szőrszálhasogatóknak is nevezhetjük - ők gondoskodnak arról, hogy az adott szöveg, írás tökéletes formában kerüljön az olvasók elé, azaz ne hemzsegjen az oda nem illő helyesírási, gépelési és más hibáktól.

Korrektúrára (lektorálás nélkül) abban az esetben lehet szükség, ha a cikket az író anyanyelvén írta, és biztos a tartalom nyelvi helyességében, viszont a több szem többet lát elvből kiindulva úgy véli, hasznos lehet, ha valaki átolvassa a szöveget a kisebb helyesírási és gépelési hibák eltávolítása céljából.

Lektorálás

Lektorálás alatt teljes körű tartalmi, stilisztikai és nyelvi ellenőrzést értünk. Beszélhetünk szakmai és nyelvi lektorálásról.

A szakmai lektorálást mindig egy másik szakember végzi, aki a cikk tartalmára, a cikkben említett tények, elméletek, következtetések helyességére koncentrál. Mivel cégünk nem vállal szakmai lektorálást, a továbbiakban a nyelvi lektorálásra fókuszálunk.

Mikor van szükség nyelvi lektorálásra?

Nyelvi lektorálásra akkor lehet szükség, ha valaki a cikket nem az anyanyelvén írta, ha fordított szövegről van szó, de akár akkor is, ha valaki nem érzi megfelelőnek a nyelvtani és nyelvhelyességi tudását, vagy időhiány miatt csak „összedobott” egy szöveget, és a szövegírótól, lektortól várja a szöveg „sminkelését”.

A fordítás lektorálása

Egy aprólékos és időigényes folyamatról van szó, melynek folyamán a lektor összeveti a a forrásnyelvi (fordítandó) szöveget a célnyelvi (fordított) szöveggel. A lektorálás célja nem a fordítás elkészítése. A lektor csupán emeli a lefordított szöveg színvonalát.

Lektorálás ajánlott honlapok, webshopok, marketinganyagok és szerződések fordításánál.

A korrektúra és a lektorálás definíciója

Korrektúra vagy lektorálás?

Mindkettő! Önmagában ugyanis egyik sem elegendő – hiába a helyesen írt szöveg, ha a mondatok túl hosszúak, a mondanivaló pedig zavaros, vagy nem hangzik természetesen; és hiába a nyelvileg kiváló szöveg, ha hemzseg a gépelési hibáktól.

Tehát, dióhéjban: a korrektúra során nem figyelünk a mondatok tartalmára, értelmére, csak a helyesírási és gépelési hibákat javítjuk ki. A lektorálás során a mondatokra, azoknak nyelvi helyességére, csengésére, érthetőségére koncentrálunk. Ugyan a két tevékenység nem azonos, a legjobb eredmények mégis együttes alkalmazásukkal érhetők el.